Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

(„Сл. гласник РС“, бр. 83/2013, 35/2015 и 28/2016 и број 104/18 од 28. децембра 2018. године )

Подстицаји обухватају подршку програму који се односи на одрживи рурални развој у циљу унапређења заштите животне средине и очувања аутохтоних раса домаћих животиња и то, програму мера за очување животињских генетичких ресурса.

Животињски генетички ресурси, у смислу овог правилника, су врсте и расе, односно сојеви: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи – брдски коњ, нониус, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска), чоканска цигаја, балканска коза, домаћа бела коза, живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош.

Право на подстицаје има:

1.физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
2.правно лице и
3.предузетник.
Максимални износ подстицаја по кориснику је 3.000.000 динара.

Захтев за подстицаје подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања  од 1. марта до 15. маја текуће године.

Правилнике(основни правилник и измене и допуне правилника) и захтев за подстицаје можете преузети у прилогу текста.

zlatka.jpg