Правилник о подстицајима програмима за младе у руралним подручјима

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Правилником о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Службени гласник РС, број 46/2018) прописују се врсте подстицаја, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац пријаве на конкурс за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и по појединим врстама подстицаја.
Подстицаји обухватају подршку програмима за инвестиције у:

1) развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
2) развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
3) развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Цео правилник можете погледати у додатку испод

zlatka.jpg