Обавештење за пољопривреднике

Сходно Правилнику о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације обавештавају се пољопривредници да се пререгисрација неће радити.  Пољопривредници су дужни да уколико имају статусне промене, као и промене које се односе на следеће:


•  На врсту пољопривредних култура и површинама под пољопривредним културама;
•  Врсти  животиња које се узгајају  на газдинству;
•  Промена земљишног поседа и основа коришћења земљишта.
 

Исте пријаве и то у року од 30 дана настанка промене.
Промену може пријавити носилац регисторваног пољопривредног газдинства или овлашћено лице. 

Правилник о изменама и допуни правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства можете преузети у прилогу.

zlatka.jpg