Јавни позив за набавку машина и опреме у примарној сточарској производњи у 2020. години

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2020. години.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3. привредно друштво
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу
 5. средња школа
 6. научноистраживачка организација у области пољопривреде
 7. црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 01. до 15. јуна 2020. године.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди(65%) утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди. Списак маргиналних подручја можете преузети ОВДЕ. За оне који нису из маргиналних подручја, подстицај је 50% од реализоване прихватљиве инвестиције без ПДВ-а.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 1.500.000 динара, осим подстицаја за инвестиције у набавку нових машина и опреме за производњу конзумних кокошијих јаја за које највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години износи 3.000.000 динара.

Детаље(услови, списак прихватљивих инвестиција и захтев за подстицаје) можете погледати на следећим линковима:

 1. Бесповратна подстицајна средства за опрему у пчеларству Министарства пољопривреде
 2. Субвенције за набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака
 3. Бесповратна средства за набавку нове опреме којом се штити добробит животиња Министарства пољопривреде
 4. Бесповратна средства за набавку опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране Министарства пољопривреде
 5. Бесповратна средства за набавку нове опреме за производњу конзумних јаја Министарства пољопривреде

Комплетан текст Јавног позива и осталу документацију, можете преузети у прилогу текста.

Извор:Субвенције.рс

 

zlatka.jpg