Документа

11 Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта-други круг
30/11/2018
12 Списак ПГ пријављених по основу Јавног позива објављеног од 07.11.2018.
26/11/2018
13 Јавни позив за подстицаје намењене прeради млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића у 2018. години
16/11/2018
14 Резултати литерарног конкурса на тему "Златкине авантуре"
15/11/2018
15 Подела минералног ђубрива
07/11/2018
16 Jавни позив за достављање пријава за доделу минералног ђубрива КАН 27% N у области воћарства
07/11/2018
17 Набавка услуга транспорта млека  ЈНМВ-у 06/18
25/10/2018
18 У Правилнику о IPARD подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
25/10/2018
19 Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа
24/10/2018
20 Јавни позив за обуку - започињање или развијање посла у области агро-бизниса
23/10/2018