Документа

11 Јавни позив за обуку - започињање или развијање посла у области агро-бизниса
23/10/2018
12 План јавних набавки за 2018. годину
18/10/2018
13 Подстицаји за прераду и маркетинг пољопривредних производа
08/10/2018
14 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
17/08/2018
15 Јавни позив за подстицај сеоског туризма
05/07/2018
16 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набвку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
27/06/2018
17 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла
27/06/2018
18 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набвку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске производње
27/06/2018
19 ЈНМВ-д 05/18   Набавка добара- амбалаже
27/06/2018
20 Правилник о подстицајима програмима за младе у руралним подручјима
19/06/2018