Документа

11 Јавни позив за набавку машина и опреме у примарној сточарској производњи у 2020. години
01/06/2020
12 IPARD мера 7- подстицаји за сеоски туризам
26/05/2020
13 Конкурс за подстицаје у пољопривреди општина Чајетина
08/05/2020
14 Набавка услуга транспорта млека, број ЈНМВ-у 04/20
03/04/2020
15 Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде
19/03/2020
16 Набавка добара-амбалаже, број ЈНМВ-д 03/20
14/01/2020
17 Објављен Јавни позив за набавку новог трактора у 2020. години
03/01/2020
18 План јавних набавки за 2020. годину
31/12/2019
19 Набавка добара - пелета, број ЈНМВ-д 02/20
26/12/2019
20 Услуге ангажовања специјализоване радне снаге, редни број ЈНМВ-у 01/20
25/12/2019