Документа

11 Извештај о спроведеном позиву банкама за пословну сарадњу
24/05/2018
12 Правилник о подстицајима у органској биљној производњи
16/05/2018
13 Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла
14/05/2018
14 ЈНМВ бр. 04/18 Набавка семена за вештачко осемењавање крава
11/05/2018
15 Обавештење о локалним субвенцијама за регистрована пољопривредна газдинства
07/05/2018
16 Пројекат ОПИС - Резултати јавног позива, друга фаза
03/05/2018
17 Агро дан-Конференција о пољопривреди
18/04/2018
18 Правилник о подстицајима у сточарству за краве дојиље
13/04/2018
19 Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
13/04/2018
20 ИПАРД подстицаји за прераду и маркетинг пољопривредних производа
30/03/2018