Документа

11 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
06/11/2017
12 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
28/09/2017
13 Позив за први изложбено продајни сточни сајам у Кривој Реци
13/09/2017
14 Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина за 2018. годину
21/07/2017
15 Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Чајетина за 2018. годину
21/07/2017
16 Резултати Јавног конкурса за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
21/07/2017
17 Регресирање осигурања усева и плодова
03/07/2017
18 Набавка нове опреме за наводњавање
03/07/2017
19 Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију
03/07/2017
20 Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чајетина
23/06/2017