Документа

11 Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије
26/03/2018
12 Обавештење за пољопривреднике општине Чајетина
01/03/2018
13 Пројекат ОПИС - Резултати јавног позива
31/01/2018
14 IPARD II- Јавни позив за набавку новог трактора
22/01/2018
15 Јавна набавка мале вредности ЈМНВ 03/18
15/01/2018
16 Правилник за мале субјекте у пословању храном животињског порекла
15/01/2018
17 Набавка услуга транспорта млека ЈНМВ-р 02/18
27/12/2017
18 Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопр. газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације
27/12/2017
19 Јавна набавка мале вредности ЈМНВ-д 01/18
26/12/2017
20 План јавних набавки за 2018. годину
26/12/2017